Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Senest opdateret
4. december 2022
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 64
er omdelt til medlemmerne
.
Nr. 65 udkommer
primo februar 23.

Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
554
medlemmer
Foreningens bankkonto
2266-0271119453
eller
MobilePay 19066
Ordinær Generalforsamling
blev afholdt torsdag d. 27. oktober 2022

hos Trørød Entreprise i konferencelokalet 1.sal
Trørødvej 59, 2950 Vedbæk
Læs indkaldelse og dagsorden ...
Hent indkaldelse og dagsorden (pdf) ...

Hent bestyrelsens beretning for 2021/22 (pdf) ...
Hent regnskab for 2021/22 (pdf) ...
Hent budget for 2022/23 (pdf) ...
Hent referat af generalforsamlingen (pdf) ...
MedlemsOrientering nr. 64
     
 • Trørøds store træer
 • Indkaldelse til Generalforsamling
 • Folkemødedagen & debat om varme
 • Frivillige-ugen for unge
 • Rødbøgen på Torvet
 • Flotte træer i Trørød
 • Livstræer
 • ”Knudepunkt”-skiltet
 • Sankthansaften ved Trørødskolen
 • Nyvangsstien og trafikgruppen
 • ”Lunke”-skiltet og Holmebjerg
 • Byggesagsbehandlingstider
 • Invitation til juletræstænding

Debat på Rudersdal Folkemødedag

arrangeret af Nærum Grundejerforening og Trørød Grundejerforening
Der var mange tilhørere og det stod ganske klart, at mange er i syv sind om hvad de bør gøre, idet der er tale om betragtelige beslutninger og investeringer, der skal finde sted snart, hvis man skal undgå de voldsomt stigende udgifter til opvarmning. Oveni er så klima bekymringerne. Varmepumper og da hvilken type, fjernvarme og solenergi. Hvilke muligheder passer til min bolig?

Paneldeltagerne:
 • Court Møller, fmd. Klima- og Miljøudvalget
 • Erik Mollerup, Holte Fjernvarme
 • Finn Kræmer, forbruger
fremlagde deres viden og erfaringer.

Se Court Møllers oplæg (pdf) ...
Se Erik Mollerups oplæg (pdf) ...
Læs om varmepumper (pdf) ...
Læs om solceller (pdf) ...

Der var mange flere spørgsmål end tiden tillod.

Debatten fortsætter. Bla. holder kommunen 2 orienteringsmøder om fjernvarme og kommunens hjemmeside rummer megen lokal information.
Private fællesveje - vedligehold og vejlav
Som nævnt i MedlemsOrientering nr. 58 september 2020 er det en forudsætning for tilslutning til ordningen om renholdelse og vintervedligeholdelse af private fællesveje, at den enkelte vej har oprettet et vejlav.
Der er i Trørød cirka 70 private fællesveje, og i efteråret 2020 har flere end 10 fællesveje oprettet et vejlav.
For at etablere et vejlav, skal der afholdes en stiftende generalforsamling. Her skal der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen, og der skal udarbejdes vedtægter for vejlavet, som skal vedtages på den stiftende generalforsamling.
Efter konstituering af bestyrelsen skal der oprettes en bankkonto for vejlavet, og vejlavet skal have et CVR-nummer. Vedtægterne for vejlavet bør tinglyses på de respektive ejendomme for at sikre, at senere ejere bliver medlemmer. I modsat fald risikerer man, at medlemspligten bortfalder, hvis senere ejere ikke oplyses om medlemspligten af vejlavet inden købet af ejendommen.
Når vejlavet er etableret, kan der indgås aftale med to leverandører:

    Pankas udfører asfaltarbejde og huller i vejene.
    B.S.Landskabspleje står for fejning, ukrudtsbrænding mv.

Vi hører, at aftalerne fungerer tilfredsstillende. Fx. har B.S.Landskabspleje indtil nytår saltet 8 gange og primo januar været ude at salte igen og rydde sne.
Ud fra konkrete erfaringer med etablering af et vejlav i Trørød, står bestyrelsen i Trørød Grundejerforening gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål. Hvis der er interesse, kan der arrangeres Teams møde, hvor processen kan gennemgås. Der er i den anledning udarbejdet et notat om opmærksomhedspunkter i forhold til tinglysningsprocessen.

Hent notat om tinglysningsprocessen (pdf) ...
Har I brug for gode råd til
oprettelse af vejlav?
Kontakt bestyrelsen
Separatkloakering
I juni måned fremsendte Rudersdal Kommune ”Høring af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017” til udtalelse, bla. til Trørød Grundejerforening.
Forslaget sigter bl.a. mod øget anvendelse af separatkloakering til at opfange de voksende regnmængder.

Hent høringssvar fra Trørød Grundejerforening (pdf) ...
Magasin til grundejerne
Rudersdal Kommune udsender information til grundejerne.
  Februar 2022 (pdf) ...

  Juni 2021 (pdf) ...

  December 2019 (pdf) ...
  Oktober 2019 (pdf) ...
  Marts 2019 (pdf) ...

  
streg
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen

OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Kodeks for hensynsfuld adfærd i Trørød
Dette kodeks er udarbejdet som guidelines for hensynsfuld adfærd på fælles områder i Trørød, så vi alle kan færdes trygt, komme sikkert frem og leve i fred og fordragelighed med hinanden, så vi bevarer det venlige, rummelige og afslappede miljø i Trørød.
Læs mere ...
Jubilæumsbogen
Nye medlemmer får et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!