Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Senest opdateret
8. april 2024
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 68
er omdelt til medlemmerne
.
Nr. 69 udkommer
juni 2024.

Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
554
medlemmer
Foreningens bankkonto
2266-0271119453
eller
MobilePay 19066
Hegn, hække og overkørsler
Onsdag d. 17. april kl. 17:00 - 18:30
Vedbæk Stationsbygning 1.sal
Denne gang har vi slået os sammen med Vedbæk, da emnet dækker alle med hegn og hække! Et oplysende arrangement om regler og anbefalinger ift det udtryk vi møder i vores skønne grønne byområder.

Arrangementet er gratis og arrangeres i samarbejde med Vedbæk Grundejer - og beboerforeningen.

Vi er mange, der nyder det grønne indtryk når vi bevæger os langs veje og stier. Udover et grønt og venligt udtryk, slår også et slag for fremkommelighed. De mange spande vi alle sorterer affald i skal ifølge reglerne stå på egen grund, det taler vi også om.

Vi har inviteret Rudersdal Kommune Byplan og får besøg af Simon Kolby Fels. Vi har 1½ time til rådighed, hvor Simon gennemgår og giver eksempler på regler. Rudersdal Kommune har udarbejdet fine vejledninger, læs gerne Hække, hegn og fortov | Rudersdal Kommune.

Med baggrund i et overordnet ønske om mere biodiversitet, anbefales det at:
Hække klippes/skæres ind/til i marts-april, vi kommer ind på hvorfor?

Læs mere og tilmeld dig her: https://trorod.memberlink.dk/

OBS der er mulighed for at tilmelde sig spisning - se alle informationer i invitationen.
Tilmelding senest 14 april.
Vi synes det er interessant at kende lidt til de virksomheder, der findes i Trørød.
Besøg hos Vedbæk Skov & Park
Sikke et dejligt, hyggeligt, informativt og så lokalt som det kan blive, medlemsmøde hos Vedbæk Skov & Park i tirsdags d. 12. marts.

Ejeren, Jesper Sjødahl Andersen, fortalte levende om det gamle firma, der har eksisteret siden 1905. Vi fik lidt historie om de tidligere ejere, far, farfar, oldefar og tipoldefar, sidstnævnte stiftede firmaet, og om Vedbæk, hvor firmaet lå, indtil de i 2022 år flyttede til Trørød.
Vi hørte om virksomhedens produkter, service, kurser, showroom, drift hvor der også er fokus på social ansvarlighed, og fik oplyst, at de har private som professionelle kunder - så kig endelig forbi på Skelstedet 1A, 2950 Vedbæk eller besøg deres hjemmeside www.skovogpark.dk.

Alle vi, der deltog i mødet, var helt “høje” af, at vi har et firma, også med den lange og lokale familiehistorie, beliggende her - TAK.
Byliv
Arbejdet med det kommunens initiativ byliv fortsætter her i 2024. En af arbejdsgrupperne omfatter som bekendt Trørød og Vedbæk.

Hent omtale af det seneste møde i arbejdsgruppen (pdf) ...

Vi arbejder ufortrødent videre, men det vil være rigtig dejligt, hvis vi er flere der vil være med til at fremme bylivet - man møder blot frem til et møde, der er ingen tilmelding. Næste møde er 22. april.

Se mere på www.rudersdal.dk/mere-byliv eller søg på byliv.
MedlemsOrientering nr. 68
     
  • Grønne hegn og affaldsspande
  • Hvor er strømmen?
  • Trafik
  • Trørød Brugs 100 år
  • Besøg hos kontorfællesskab Frydenlund30
  • Byliv
  • Generalforsamlingen 2023
  • Hæder til Siestabageren
  • Invitationer

Ordinær Generalforsamling
blev afholdt torsdag d. 26. oktober 2023

Konferencelokalet 1.sal
Tidl. Trørød Entreprise A/S, Trørødvej 59, 2950 Vedbæk
Læs indkaldelse og dagsorden ...

Hent bestyrelsens beretning for 2022/23 (pdf) ...
Hent regnskab for 2022/23 (pdf) ...
Hent budget for 2023/24 (pdf) ...
Hent referat af generalforsamlingen (pdf) ...
Private fællesveje - vedligehold og vejlav
Som nævnt i MedlemsOrientering nr. 58 september 2020 er det en forudsætning for tilslutning til ordningen om renholdelse og vintervedligeholdelse af private fællesveje, at den enkelte vej har oprettet et vejlav.
Der er i Trørød cirka 70 private fællesveje, og i efteråret 2020 har flere end 10 fællesveje oprettet et vejlav.
For at etablere et vejlav, skal der afholdes en stiftende generalforsamling. Her skal der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen, og der skal udarbejdes vedtægter for vejlavet, som skal vedtages på den stiftende generalforsamling.
Efter konstituering af bestyrelsen skal der oprettes en bankkonto for vejlavet, og vejlavet skal have et CVR-nummer. Vedtægterne for vejlavet bør tinglyses på de respektive ejendomme for at sikre, at senere ejere bliver medlemmer. I modsat fald risikerer man, at medlemspligten bortfalder, hvis senere ejere ikke oplyses om medlemspligten af vejlavet inden købet af ejendommen.
Når vejlavet er etableret, kan der indgås aftale med to leverandører:

    Pankas udfører asfaltarbejde og huller i vejene.
    B.S.Landskabspleje står for fejning, ukrudtsbrænding mv.

Vi hører, at aftalerne fungerer tilfredsstillende. Fx. har B.S.Landskabspleje indtil nytår saltet 8 gange og primo januar været ude at salte igen og rydde sne.
Ud fra konkrete erfaringer med etablering af et vejlav i Trørød, står bestyrelsen i Trørød Grundejerforening gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål. Hvis der er interesse, kan der arrangeres Teams møde, hvor processen kan gennemgås. Der er i den anledning udarbejdet et notat om opmærksomhedspunkter i forhold til tinglysningsprocessen.

Hent notat om tinglysningsprocessen (pdf) ...
Har I brug for gode råd til
oprettelse af vejlav?
Kontakt bestyrelsen
Separatkloakering
I juni måned 2020 fremsendte Rudersdal Kommune ”Høring af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017” til udtalelse, bla. til Trørød Grundejerforening.
Forslaget sigter bl.a. mod øget anvendelse af separatkloakering til at opfange de voksende regnmængder.

Hent høringssvar fra Trørød Grundejerforening (pdf) ...
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen

OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Kodeks for hensynsfuld adfærd i Trørød
Dette kodeks er udarbejdet som guidelines for hensynsfuld adfærd på fælles områder i Trørød, så vi alle kan færdes trygt, komme sikkert frem og leve i fred og fordragelighed med hinanden, så vi bevarer det venlige, rummelige og afslappede miljø i Trørød.
Læs mere ...
Jubilæumsbogen
Nye medlemmer får et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!