Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
Senest opdateret
15. november 2023
Mail til foreningen:
Orientering
nr. 67
er omdelt til medlemmerne
.
Nr. 68 udkommer
medio januar 2024.

Skriv til foreningen
hvis bladet ønskes
tilsendt via mail.
Se under "Arkiv" hvis du savner indlæg fra tidligere udgaver af denne side.
Hvorfor har vi en grundejerforening og hvorfor være medlem?
Læs mere ...
Vi er
554
medlemmer
Foreningens bankkonto
2266-0271119453
eller
MobilePay 19066
Virksomhedsbesøg med Grundejerforeningen

Domicilejendommen Frydenlund 30
Frydenlundsvej 30, Bygn. D (Hovedindgang)
Onsdag d. 29. november kl. 15 - ca. 16:30
 
Program:
Vi vil blive mødt af Teamchef Maria Petersen og Kundechef André Henri Andersen, som vil fortælle om bygningerne, konceptet og virksomhederne, der nu har til huse i Topsøes smukke, tidligere hovedsæde.
Vi har 1½ time til rådighed, hvor vi får en rundvisning (alt er i et plan). Vi slutter af med en kop kaffe og måske lidt sødt.
Læs invitation og se kort ...
Klik her hvis du ønsker at deltage i besøget hos Frydenlund 30

Julemanden er på vej !
Fredag den 24. november om eftermiddagen
på Trørød Torv
Mon ikke der står et pyntet træ på Torvet
- og mange Trørødborgere til at tage imod?
Følg med på Trørød.dk, Facebook og opslag.
MedlemsOrientering nr. 67
     
 • Byliv
 • Indkaldelse Generalforsamling
 • Sankthansaften
 • Kæmpeporesvampen på Torvet
 • ”Hvor er strømmen” – Folkemødedagen
 • Ny serie - besøg i Trørød
 • Var Trørød centrum for barokslotte?
 • Mødesteder i Trørød
 • Invitationer

Ordinær Generalforsamling
blev afholdt torsdag d. 26. oktober 2023

Konferencelokalet 1.sal
Tidl. Trørød Entreprise A/S, Trørødvej 59, 2950 Vedbæk
Læs indkaldelse og dagsorden ...

Hent bestyrelsens beretning for 2022/23 (pdf) ...
Hent regnskab for 2022/23 (pdf) ...
Hent budget for 2023/24 (pdf) ...
Hent referat af generalforsamlingen (pdf) ...
Hvor er strømmen?
Trørød Grundejerforening og Nærum Grundejerforening inviterede til

Debatmøde på Havarthigaarden på Folkemødedagen
 • Bliv lidt klogere el-markedet og el-nettet. Vil el-nettet være i stand til at dække behovet for drift af varmepumper, el-biler og husholdning?
 • Har det noget med mig at gøre?
 • Kan vi forudse problemer for de enkelte grundejere og husholdninger?
 • Kom og hør, hvad det betyder for dig og stil spørgsmål til eksperterne:
Tidligere el-handler Per Bjerre Christiansen:
 • Prisdannelsen i Spotmarkedet på el-børsen – udbud og efterspørgsel.
 • Hvordan tjener el-handlere penge (den simple forklaring)?
Hent Per Bjerre Christiansens præsentation (pdf) ...

Funktionschef hos Radius Agga Hjortkjær:
 • Den grønne omstilling - udviklingen i el-forbruget, hvad rækker det til?
 • Hvad sker der i dit geografiske område?
Hent Agga Hjortkjærs præsentation (pdf) ...

Se hele debatten på folkemødet ...

Private fællesveje - vedligehold og vejlav
Som nævnt i MedlemsOrientering nr. 58 september 2020 er det en forudsætning for tilslutning til ordningen om renholdelse og vintervedligeholdelse af private fællesveje, at den enkelte vej har oprettet et vejlav.
Der er i Trørød cirka 70 private fællesveje, og i efteråret 2020 har flere end 10 fællesveje oprettet et vejlav.
For at etablere et vejlav, skal der afholdes en stiftende generalforsamling. Her skal der vælges et antal medlemmer til bestyrelsen, og der skal udarbejdes vedtægter for vejlavet, som skal vedtages på den stiftende generalforsamling.
Efter konstituering af bestyrelsen skal der oprettes en bankkonto for vejlavet, og vejlavet skal have et CVR-nummer. Vedtægterne for vejlavet bør tinglyses på de respektive ejendomme for at sikre, at senere ejere bliver medlemmer. I modsat fald risikerer man, at medlemspligten bortfalder, hvis senere ejere ikke oplyses om medlemspligten af vejlavet inden købet af ejendommen.
Når vejlavet er etableret, kan der indgås aftale med to leverandører:

    Pankas udfører asfaltarbejde og huller i vejene.
    B.S.Landskabspleje står for fejning, ukrudtsbrænding mv.

Vi hører, at aftalerne fungerer tilfredsstillende. Fx. har B.S.Landskabspleje indtil nytår saltet 8 gange og primo januar været ude at salte igen og rydde sne.
Ud fra konkrete erfaringer med etablering af et vejlav i Trørød, står bestyrelsen i Trørød Grundejerforening gerne til rådighed ved eventuelle spørgsmål. Hvis der er interesse, kan der arrangeres Teams møde, hvor processen kan gennemgås. Der er i den anledning udarbejdet et notat om opmærksomhedspunkter i forhold til tinglysningsprocessen.

Hent notat om tinglysningsprocessen (pdf) ...
Har I brug for gode råd til
oprettelse af vejlav?
Kontakt bestyrelsen
Separatkloakering
I juni måned 2020 fremsendte Rudersdal Kommune ”Høring af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017” til udtalelse, bla. til Trørød Grundejerforening.
Forslaget sigter bl.a. mod øget anvendelse af separatkloakering til at opfange de voksende regnmængder.

Hent høringssvar fra Trørød Grundejerforening (pdf) ...
Trørød Torvs fornyelse og forskønnelse
Grundejerforeningen har fremlagt et forslag.

Oplægget er sendt til torvets interessenter og kommunen og lægges også frem til diskussion blandt Trørøds borgere.

Følg sagen her på hjemmesiden.

Hent beskrivelse af projektet (pdf 9 Mb) ...
Hent plancher til projektet (pdf 13 Mb) ...
Hent orienterende folder (pdf 1 Mb) ...
Flere 2-planshuse i Trørød?
I en udtalelse til Rudersdal Kommune går Grundejerforeningen imod bygning af høje huse i Trørød.

Udtalelsen til Rudersdal Kommune ...
Læserbrev i Rudersdal Avis den 27. marts ...
Se også grundejerforeningens ros til Rudersdal Kommunes planstrategi.
Seneste Trørød-nyt fra Kommunalbestyrelsen

OMKRING TRØRØD
I kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandles løbende sager der har betydning for grundejerne i Trørød.
Se seneste nyt ...
Kodeks for hensynsfuld adfærd i Trørød
Dette kodeks er udarbejdet som guidelines for hensynsfuld adfærd på fælles områder i Trørød, så vi alle kan færdes trygt, komme sikkert frem og leve i fred og fordragelighed med hinanden, så vi bevarer det venlige, rummelige og afslappede miljø i Trørød.
Læs mere ...
Jubilæumsbogen
Nye medlemmer får et eksemplar af Grundejerforeningens jubilæumsbog "Trørød fra landsby til villaby" ved henvendelse til foreningen. Bogen kan desuden købes i Brugsens Postkontor på Trørød Torv.
Trørøds seværdigheder og historie
Trørød Grundejerforening betragter det som en af sine opgaver at orientere om Trørøds seværdigheder, bygninger, historie, traditioner, kulturelle værdier og sociale liv.
Faste hegn mod vej
og sti
Hvis du tænker på at opsætte et fast hegn mod vej eller sti - det være sig raftehegn, plankeværk, trådhegn o.l.
Læs mere ...
Trørød - det åbne land, skov og villakvarterer
Umiddelbart efter Gl. Holte kirke kommer man til Trørød. Dele af den gamle landsby finder man omkring Trørød Torv, hvor Kohavevej, Trørødvej, Frydenlundsvej og Rundforbivej mødes. Her ligger nogle af de gamle gårde samt byens ældste skole fra 1721.
Læs mere ...
Valid HTML 4.01 Transitional
Valid CSS!