Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
 
2022
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 27. oktober 2022 kl. 19.30
hos Trørød Entreprise i konferencelokalet 1.sal
Trørødvej 59, 2950 Vedbæk

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.
        herunder Præsentation af reetableret Trafikudvalg.

 4. Foreningens regnskab til godkendelse, præsentation af budget og fastsættelse af kontingent.

 5. Forslag fra bestyrelsen.

 6. Indkomne forslag fra medlemmer til beslutning på generalforsamlingen.
  Der er ikke modtaget nogen forslag før fristen torsdag 13. oktober.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
   På valg er Per Carøe, René Moss, Svend Heidam og Niels P. Sønderskov.
   Niels P. Sønderskov ønsker ikke genvalg.
   Bestyrelsen foreslår nyvalg af Elena Markova Kappel.

  2. Valg af suppleanter for 1 år.

  3. Valg af 1 revisor for 2 år.
   Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Thaarup.

 8. Emner, der af medlemmer alene ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 9. Eventuelt.
Endelig dagsorden vil ligge på grundejerforeningens hjemmeside www.trørød.dk senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kl. 18:00 inden generalforsamlingen er der mulighed for et måltid og fælles samvær. Der opkræves 50 kr. herfor. Af hensyn til bestilling beder vi om tilmelding på hjemmesiden senest mandag 24. oktober.

Efter generalforsamlingen vil der være korte oplæg fra medlemmer af kommunalbestyrelsen og mulighed for at stille spørgsmål.

Trørød Grundejerforenings bestyrelse
Per Carøe, formand, Majsletten 6, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 42 16 86 25
Svend Heidam, kasserer
René Moss, Niels P. Sønderskov, Lene Lone Pedersen, Dennis Schwartz-Knap, Christian Fode
Marie Raavig, suppleant
Hans Henrik Bloksgaard, revisor, Carsten Thaarup, revisor