Pumpehuset på Trørød Torv Trørød Grundejerforening
Stiftet 1907
Forside Medlem MedlemsOrientering Links Arkiv Område Vedtægter mm Bestyrelsen
 
2023
Generalforsamling indkaldelse

Trørød Grundejerforening
indkalder til
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
torsdag den 26. oktober 2023 kl. 19.30
Konferencelokalet 1.sal
Tidl. Trørød Entreprise A/S
Trørødvej 59, 2950 Vedbæk

DAGSORDEN:
 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af referent.

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse.

 4. Foreningens regnskab til godkendelse, præsentation af budget og fastsættelse af kontingent.

 5. Forslag fra bestyrelsen.

 6. Indkomne forslag fra medlemmer til beslutning på generalforsamlingen.
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
   På valg er Lene Lone Pedersen, Christian Fode og Dennis Schwartz-Knap. Alle er villige til genvalg.

  2. Valg af suppleanter for 1 år.

  3. Valg af revisor for 2 år.
   På valg er Hans Henrik Bloksgaard.

 8. Emner, der af medlemmer alene ønskes drøftet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 9. Eventuelt.
Endelig dagsorden vil ligge på grundejerforeningens hjemmeside www.trørød.dk senest 10 dage før generalforsamlingen.

Kl. 18:30 inden generalforsamlingen er der mulighed for et måltid og fælles samvær. Der opkræves 50 kr. herfor. Af hensyn til bestilling beder vi om tilmelding på hjemmesiden senest mandag 23. oktober.

Efter generalforsamlingen vil der være korte oplæg fra medlemmer af kommunalbestyrelsen og mulighed for at stille spørgsmål.

Trørød Grundejerforenings bestyrelse
Per Carøe, formand, Majsletten 6, Trørød, 2950 Vedbæk, Tlf. 42 16 86 25
Lene Lone Pedersen, næstformand
Svend Heidam, kasserer
Elena Markova Kappel, sekretær
René Moss, Dennis Schwartz-Knap og Christian Fode
Hans Henrik Bloksgaard, revisor, Carsten Thaarup, revisor